Obywatelstwo

Jedną z kategorii prawnych jest obywatelstwo. Jest to więź prawna, która łączy jednostkę (czyli osobę fizyczną), z państwem. Na jej mocy jednostka posiada określone prawa i obowiązki wobec państwa, ale również i państwo analogicznie posiada prawa i obowiązki wobec jednostki. Obywatelstwo jest bardzo ważną kategorią prawa ponieważ określa pozycję i status człowieka w państwie. Warto zwrócić uwagę, że pierwowzór obywatelstwa ukształtowany został już w starożytnej Grecji  i Rzymie.

Jest bardzo ważną kategorią ponieważ określa pozycję człowieka w państwie. Samo pojęcie obywatel wykształciło się dużo później, bo dopiero w czasach Rewolucji Francuskiej, która przyznała obywatelowi liczne prawa obywatelskie i polityczne.

Jeśli chodzi o nabycie obywatelstwa, to w sposób pierwotny, można go nabyć wyłącznie na dwa sposoby. Zgodnie z zasadą lub prawem krwi, dziecko nabywa obywatelstwo od rodziców lub jednego z nich. Taka zasada funkcjonuje w prawie polskim. Druga zasada, to prawo ziemi, zgodnie z którym, dziecko nabywa obywatelstwo kraju, w którym się urodziło. Taka zasada obowiązuje między innymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Obywatelstwo nabyć można również w sposób wtórny. Przykładem jest naturalizacja, czyli przyznanie obywatelstwa wskutek decyzji organu, gdy dana osoba chce dostać obywatelstwo danego kraju i spełni określone warunki. Innych przykładem jest opcja, czyli sposób nabycia obywatelstwa na przykład poprzez małżeństwo z obywatelem danego kraju. Koniecznością jest utrzymanie statusu małżeństwa przynajmniej przez okres 3 lat.

Obywatelstwo można również uzyskać na skutek repatriacji, czyli powrotu do kraju ojczystego osób, które na skutek np. wojen, musiały go opuścić.

Obywatelstwa można również się zrzec. Zgodnie z polskim prawem, państwo nie ma prawa by samodzielnie odebrać statusu obywatela danej jednostce. Jest to decyzja, która może być podjęta tylko przez daną osobę zainteresowaną. Osoba, nie posiadająca obywatelstwa żadnego kraju, nazywana jest apatrydą.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


Szukaj