Podmioty stosunku prawnego – osoba fizyczna i prawna

Stosunek społeczny zawsze regulowany jest przez normy prawne. Zgodnie z jego charakterem, zawsze wymagane jest istnienie co najmniej dwóch jego podmiotów – jednego, który jest podmiotem uprawnionym, oraz drugiego, czyli podmiotu obowiązku. Osoba będąca podmiotem stosunku prawnego może być dwojakiego rodzaju. Mowa tutaj o osobie fizycznej oraz o osobie prawnej.

Osobą fizyczną może być tylko i wyłącznie człowiek. By móc być uczestnikiem stosunku prawnego musi posiadać odpowiednie zdolności. Do nich należy zdolność prawna, czyli wrodzona właściwość człowieka, której nikt nie może go pozbawić. Jest ona niezależna od wieku, wykształcenia, koloru skóry, pochodzenia, czy wyznania. Nie można jest pozbawić, jednak w określonych przypadkach, np. z powodu braku pełnoletniości, czy z powodu choroby psychicznej, jest ona ograniczona. Drugą zdolnością, jest zdolność do czynności prawnych, czyli do nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Pełną zdolność do czynności prawnych posiada osoba, która ukończyła 18 rok życia.  Trzecim elementem jest zdolność do działań prawnych, czyli możliwość nabywania praw, czy zaciągania zobowiązań oraz ponoszenie prawnej odpowiedzialności za dokonanie takich działań.

Drugą kategorię podmiotów stosunku prawnego stanowią osoby prawne. Zazwyczaj definiuje się poprzez negację – czyli osobami prawnymi są osoby nie będące osobami fizycznymi. Używając definicji pozytywnej, osoby prawne są to jednostki organizacyjne, które na mocy prawa posiadają zdolność prawną i zdolność do określonych czynności prawnych. Na przestrzeni wieków, wykształciły się dwie kategorie osób prawnych. Pierwsza to korporacje, czyli różnego rodzaju zrzeszenia osób, na przykład spółki, Druga zaś, to zakłady i fundacje ,które wyposażone są we własny zarząd, realizują określone zadania i służą konkretnym celom.

Zdolność prawna osób prawnych jest nieco węższa niż osób fizycznych.

Trzecim podmiotem, który nie jest ani osobą fizyczną, ani osobą prawną, są jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

3 komentarze to “Podmioty stosunku prawnego – osoba fizyczna i prawna”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


Szukaj