Adwokat a radca prawny

Spośród wielu profesji prawniczych, do najpopularniejszych należą zawód adwokata i radcy prawnego. Zakres ich obowiązków jest bardzo podobny, jednakże istnieją pomiędzy tymi dwoma wolnymi zawodami pewne istotne różnice. Radca prawny, w przeciwieństwie do adwokata ma prawo pracować w oparciu o stosunek pracy u konkretnego przedsiębiorcy. Natomiast adwokat jest wyłącznie uprawniony do reprezentowania swojego mocodawcy w sprawach dotyczących prawa karnego i prawa karnoskarbowego. Z adwokatem można zawrzeć jedynie umowę cywilnoprawną, natomiast z radcą prawnym także umowę o pracę. Funkcjonujący obecnie rozdział tych profesji nie ma według ekspertów większego sensu i wielu z nich postuluje połączenie tych profesji. Jednakże napotykają oni na opór z pewnych sfer środowiska prawników, zwłaszcza adwokatów. Proces drogi do zawodu adwokata i radcy prawnego jest natomiast dość podobny. W obu przypadkach wymagane są ukończone studia prawnicze oraz odbyta aplikacja. Aby jednak się na nią dostać, należy podejść do egzaminu aplikacyjnego. Finalnie należy zdać też egzamin zawodowy.

Komentarze są zamknięte.


Szukaj