Funkcjonowanie prawa w Polsce

1Pomimo epoki informacji, świadomość prawna obywateli Polski wciąż pozostawia wiele do życzenia. Niestety taki jest już charakter naszej kultury prawnej. Nie zdajemy sobie sprawy, że, jak głosi jedna z najbardziej znanych rzymskich paremii prawniczych – ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi. Do prawnika Polacy udają się zwykle w ostatniej chwili, gdy nie ma już innej opcji na poprawę sytuacji, w jakiej się znaleźli. Zgoła odmienne środowisko dla funkcjonowania prawa panuje w krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych.

Wynika to zapewne z wyższego statusu majątkowego przeciętnego mieszkańca tych obszarów, a także z innego poziomu świadomości prawnej społeczeństwa. Jednak i w Polsce, pomimo powolnego sądownictwa i zawiłych procedur, widać światełko nadziei. Coraz więcej młodych ludzi decyduje się na studiowanie prawa, a ponadto i samo prawo czerpie z dorobku innych systemów prawnych obcych państw i staje się bardziej przystępne i zrozumiałe dla przeciętnego człowieka. Należy również wspomnieć o stopniowym wzroście popularności sądownictwa arbitrażowego, co powinno odciążyć sądy powszechne i tym samym usprawnić ich funkcjonowanie. Przed polskim systemem prawnym jeszcze długa droga, ale sukces widać już na horyzoncie.

Komentarze są zamknięte.


Szukaj