Jak wygląda postępowanie karne?

Wiele osób niezwiązanych z prawem pewnie zastanawia się jak wygląda proces karny, w przypadku popełnienia ciężkiego przestępstwa. Zatrzymany lub podejrzany o popełnienie przestępstwa może przebywać w areszcie. Przysługuje mu obrona – mogą być to adwokat, którego wynajmie samodzielnie albo może być to też obrońca z urzędu, jeśli oskarżonego nie stać na wynajęcie obrony. Na początku wysyłane jest oskarżenie. Następnie odbywa się tzw. przygotowanie do rozprawy – czyli wyznacza się termin, miejsce, są wzywane odpowiednie osoby. Potem odbywa się rozprawa, która jest najważniejszą częścią postępowania karnego. Na sali będzie się znajdował sędzie, który wyda wyrok. Na ogół obok niego znajdują się ławnicy. Ilość osób zależy od popełnionego czynu – np. przy zbrodni będzie trzech sędziów zawodowych i trzech ławników. Jeżeli sąd uzna, że dowody jakie przedstawiono na sali są słuszne, może dojść do zapadnięcia wyroku skazującego. Kary są różne – może być to tylko grzywna, ale może być również dożywocie – wszystko zależy od popełnionego czynu.

Komentarze są zamknięte.


Szukaj