Jak zostać prawnikiem?

Wiele osób decydując się na kierunek studiów rozważa te, które wiążą się z profesją, która wzbudza szacunek i uznanie społeczeństwa. Niewątpliwie do takich kierunków należy medycyna i prawo. Studia prawnicze nie uchodzą za najłatwiejsze, jednak mitem jest to, iż rzekomo jest tam mnóstwo pamięciowej nauki, a studenci muszą wykazać się ogromnym hartem ducha, by je skończyć. Niestety, same studia prawnicze to za mało, by móc w Polsce praktykować którąś z profesji prawniczych. Potrzebna jest również skończona aplikacja, na której aplikanci poznają w dużej mierze praktyczne aspekty działania prawa. Jednakże, by móc zostać aplikantem, należy wcześniej zdać egzamin na aplikację, który różni się w zależności od tego, na jaką aplikację chcemy się dostać. Jednak w każdym przypadku zawiera on test składający się ze 150 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Po ukończeniu kilkuletniej aplikacji czeka nas jeszcze kolejny egzamin, tym razem zawodowy. Jak więc widać droga do zawodu prawnika jest w naszym kraju dość długa, jednak pojawiają się pewne postulaty sugerujące zmiany w tej materii.

Komentarze są zamknięte.


Szukaj