Mediacje

Prawo większości ludzi kojarzy się ze sporami sądowymi, które są zwykle przewlekłe i zabierają mnóstwo czasu i pieniędzy. Pewną alternatywną drogą dla dochodzenia swych racji w drodze procesu sądowego jest mediacja, czyli sąd arbitrażowy. W Europie Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych te środki zyskują ogromną popularność. Zawieranie ugód przedsądowych jest nasilającym się trendem wśród prawników, których ambicją jest, by rozwiązać sprawę ich klienta jeszcze przed dotarciem jej na sądową wokandę. Niestety w Polsce sytuacja ma się zgoła odmiennie. Nasze sądownictwo wciąż hołduje staromodnym metodom rozwiązywania sporów, które nie są nawet w połowie tak efektywne jak arbitraż. Jednak nawet w tej marnej sytuacji widać nadzieję – w pewnych sprawach sąd nawołuje do postępowania pojednawczego, a w szczególności jeśli chodzi o prawo gospodarcze, wielkie przedsiębiorstwa masowo zaczynają korzystać z sądów arbitrażowych, znanych ze swojej efektywności pracy i skuteczności w sprawnym rozwiązywaniu sporów między stronami.

Komentarze są zamknięte.


Szukaj