Podstawowe zasady prawa

4Prawo jest materią, która choć spisana w ustawach w formie przepisów, zawiera normy, które działają w rzeczywistości. Prawo stale ewoluuje, jednak pomimo tego procesu i zmian, jakie w nim zachodzą, da się z łatwością wydedukować pewne uniwersalne zasady, które obowiązują niezależnie od tego, z jakim działem prawa mamy do czynienia. Większość z tych zasad ma swoje fundamenty w dorobku starożytnych Rzymian, którzy położyli podwaliny pod współczesny system prawny w większości krajów Europy. Pierwszą taką zasadą jest zasada nieretroaktywności – niedziałania prawa wstecz.

Oznacza to, iż nie można, co do zasady stosować przepisów prawa powstałych później niż kwestia, którą zajmuje się sąd. Inną znaną zasadą jest zasada rozstrzygania wszelkich wątpliwości na korzyść oskarżonego – wyrażona paremią łacińską – in dubio pro reo. Warto też wspomnieć o zasadzie domniemania niewinności, która jest podstawą funkcjonowania prawa karnego w demokratycznym państwie prawa. To jedynie kilka zasad, które regulują funkcjonowanie prawa. Ich inną nieocenioną funkcją jest to, iż znacznie pomagają one w procesie wykładni celowościowej prawa.

Komentarze są zamknięte.


Szukaj