Kiedy właściciel ma prawo podnieść czynsz?

block-of-flats-1383113-mWłaściciel kamienicy znów podwyższył czynsz? Nie wiesz jak często może to robić? Nie wiesz czy możesz się od niej odwołać? Sprawdź to! W skali roku podwyżka może wynieść maksymalnie 3% wartości odtworzeniowej. Wartość ta jest ustalana raz na pół roku przez wojewodę. Wyliczana jest na podstawie średniego kosztu budowy metra kwadratowego w danym województwie. Jeśli podwyżka przekroczy 3%, można złożyć pozew w sądzie o ustalenie jej zasadności. Właściciel musi udowodnić, że miał prawo ją zażądać. Nabywa je, gdy: Poniósł koszty uzasadnionego remontu, Wpływy nie pokrywają kosztów utrzymania budynku, a Właściciel nie uzyskuje godziwego zysku. Nie znaczy to, że właściciel może dobrowolnie ustalić limit zysku.

 

Kapitał zysku w skali roku może wynosić maksymalnie 1, 5% nakładów poniesionych na budowę lub zakup lokalu. Właściciel powinien wypowiedzieć dotychczasową wysokość czynszu na piśmie, w terminie 3 miesięcy. Podwyżka czynszu nie może być wprowadzana częściej, niż co 6 miesięcy. Częściej mogą być podnoszone opłaty niezależne od właściciela np. prąd, gaz, woda. Gdy otrzyma się pismo o podwyżce czynszu, można zażądać od właściciela, przedstawienia w ciągu 14 dni, przyczyny podwyżki i jej kalkulacji. Jeśli właściciel nie udzieli odpowiedzi, podwyżka będzie nieważna. Na decyzję o akceptacji bądź odmowie, lokator ma dwa miesiące od dnia wypowiedzenia.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


Szukaj