Sprawy o przyznanie opieki nad dzieckiem

Sprawy o przyznanie opieki nad dzieckiem często są bardzo trudne. Maluchy bowiem cierpią z powodu rozpadu rodziny, często nie mogą pogodzić się z rozwodem rodziców. Kiedy dochodzi do walki o prawa, stwarza to dla dzieci wiele stresujących sytuacji. Najkorzystniejsze jest polubowne rozwiązanie sprawy, gorzej jednak, jeśli matka z ojcem dążą do przejęcia opieki nad potomkami. Wtedy pojawia się także kurator sądowy, którego zadaniem jest zbadanie sytuacji obu stron.

 

Bada się między innymi warunki mieszkaniowe, sytuację finansową, a także relacje z maluchami. Najczęściej jest tak, że opiekę nad dzieckiem sprawuje matka. W ostatnich latach odbywało się jednak wiele rozpraw, które wygrali kochający ojcowie. Sąd jest obiektywny i nie można dzisiaj z zasady zakładać, że to właśnie matka uzyska prawa do opieki nad dzieckiem, ponieważ często to właśnie ona popełnia podstawowe błędy rodzicielskie. Walka w sądzie z pewnością nie będzie łatwa, wynajęcie prawnika przygotowującego mocne argumenty będzie koniecznością.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


Szukaj