Sprawy spadkowe

W naszym kraju bardzo często dochodzi do sporów o spadek. Wiele osób nie sporządza bowiem testamentu, dlatego też członkowie rodziny rywalizują ze sobą o majątek. Bardzo znana jest ostatnio instytucja zachowku, na którą powołują się osoby, które nie zostały uwzględnione w testamencie. Okazuje się, że w polskim prawie, można starać się o część majątku nawet w momencie, kiedy nie ma nas w testamencie, jednak z punktu widzenia prawa powinniśmy być spadkobiercami.

 

Ma to zastosowanie między innymi w sytuacji, kiedy jednemu dziecku zostaje zapisany dom, a rodzeństwo nie otrzymuje po rodzicach żadnego majątku. W takiej sytuacji osoba, która czuje się poszkodowana ma szansę dowodzić swoich spraw sądownie, jeśli nie uda się porozumieć z rodzeństwem polubownie. W takiej sytuacji trzeba oczywiście wynająć odpowiedniego prawnika, który posiada doświadczenie w podobnych sprawach i będzie umiał przygotować mocne argumenty przemawiające na korzyść osoby poszkodowanej. Trzeba się jednak liczyć z tym, że takie sprawy mogą być czasochłonne.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


Szukaj